Vänligen skicka denna till paramount@paramountchannel.se Deltagande i tävlingar, accepterandet av Användarvillkor samt erhållande av nyhetsbrev Jag, __________________, samtycker härmed till att min son/dotter, ___________________, deltager i tävlingar som hålls på VIMN's hemsida eller via SMS samt att han/hon accepterar VIMN's Användarvillkor för användning av VIMN's hemsida samt erhållande av VIMN's nyhetsbrev, och att min son/dotter i det avseendet meddelar VIMN de upplysningar eller den information som är nödvändig för att delta i tävlingen, för att använda hemsidan eller för att få nyhetsbrevet, såsom t.ex. information om namn, e-postadress, hemadress och liknande information som kan indetifiera min son/dotter. Jag kan kontaktas på telefonnummer _____________ eller via e-post på __________________. Jag kan när som helst ta tillbaka ovanstående samtycke(n) genom att skicka ett e-postmeddelande till paramount@paramountchannel.se